III Rzesza – II Wojna Światowa

III Rzesza opierała swoją siłę na wojskowości. Rozbudowa armii, inwestycje w nowoczesne technologie, to cechowało armię niemiecką. Niemcy w dwudziestoleciu międzywojennym, na mocy Traktatu Wersalskiego, miały ograniczyć armię, zbrojenia do minimum. Przez pierwszą dekadę taka sytuacja miała miejsce. Dojście do władzy Adolfa Hitlera i jego wizja wielkiej Rzeszy Niemieckiej całkowicie odwróciła sytuację w państwie niemieckim. Niemcy miały być wielkie, Niemcy miały się odrodzić, Niemcy miały stać się potęgą, zarówno gospodarczą jak i militarną. Zakrojone na szeroką skale działania gospodarcze oraz ogromne nakłady na zbrojenia, pozwoliły zbudować ogromną machinę wojenną. Równocześnie dokonano nowych podziałów w armii niemieckiej.

Wojsko w III Rzeszy było podzielone następująco: Luftwaffe czyli lotnictwo, pod dowództwem  Göringa, Kriegsmarine – marynarka wojenna, Waffen-SS czyli wojska lądowe, wchodzące w skład Wermachtu oraz wojska lądowe Heer.

Armia Niemiecka była znakomicie wyposażona, posiadała ogromny stan posiadania. Równocześnie, w trakcie toczonej już II wojny światowej, wielcy konstruktorzy pracowali nad nowoczesną bronią. Marzeniem Hitlera było stworzyć bombę atomową, co się jednak nie udało. Niemcom, na całe szczęście, zabrakło czasu.