Józef Beck

„My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę”, to jedno z najbardziej znanych zdań, wypowiedzianych przez Józefa Becka, ostatniego ministra spraw zagranicznych w II RP.

Jako minister, działający pod koniec lat 30-tych, niezwykle niespokojnym okresie w dziejach świata, praktycznie był na straconej pozycji. Dookoła Polski Niemcy prowadzili niezwykle agresywną politykę. Wydarzenia takie jak choćby niepodległość Słowacji, zajęcia Kłajpedy przez Niemców, czy też podpisanie 23 sierpnia paktu Ribbentrop – Mołotow, pokazały dokąd zmierza świat i co czeka Polskę. Los Polski i Polaków był już przesądzony i jakiekolwiek manewry dyplomatyczne nie mogły tego zmienić. Józef Beck był niczym bohater antycznej tragedii, jakiekolwiek podejmowane decyzje nie gwarantowały sukcesu jakim był spokój, jakim był pokój. Po rozpoczęciu działań wojennych wyjechał do Rumunii, gdzie następnie został internowany i żył w tym kraju do swojej śmieci, czyli roku 1944