Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników czyli NSDAP została założona w 1919 roku. Tworzyli ja przede wszystkim weterani I wojny światowej. W roku 1921 władzę przejmuje Adolf Hitler, a już dwa lata później partia zostaje rozwiązania, a jej przywódca trafia do więzienia. Po wyjściu z więzienia rok później NSDAP rozpoczyna ponownie działalność. Przez prawie 10 lat NSDAP buduje swoją pozycję, by w 1933 przejąć całkowicie władzę w Niemczech, którą będzie sprawowała w sposób totalitarny, aż do klęski niemieckiej w 1945. Nacjonalistyczny program jednoznacznie określał, w którym kierunku będzie kierować swoje działania NSDAP. Niemcy dla Niemców, równocześnie bezpieczeństwo socjalne dla wszystkich obywateli. Wprowadzenie do realizacji programu pobudzającego gospodarki, który z czasem obrócił się wobec władzy, z uwagi na coraz większy deficyt. Najważniejszym założeniem programu była jednak walka o zjednoczenie wszystkich Niemców i ustanowienie Wielkich Niemiec. Wszystko to prowadziło do jednego rozwiązania, mianowicie II wojny światowej.

Jaka wiatrówka dobra – pistolety bez zezwolenia.