Początek wojny z Rosją

17 września 1939 Armia Czerwona, pod pozorem ochrony mniejszości narodowych na ziemiach polskich, rozpoczęła wojnę z Polską. Był to ostateczny cios, z jednej strony agresja Niemców, z drugiej atak Związku Radzieckiego. To, że taki atak się odbędzie było wiadomo już w sierpniu, kiedy pakt podpisali Ribbentrop i Mołotow. Oprócz właściwej treści aktu, dołączono do niego tajny dokument, odnoszący się do podziału Polski na strefy wpływu: niemieckiej i radzieckiej.

Armia Czerwona nacierała na wszystkie strategiczne miasta, od Wilna po Lwów. Wszyscy oficerowi, którzy zostali pojmani w trakcie agresji radzieckiej natychmiast trafili do aresztu, po czym dokonano ich mordu, między innymi w Charkowie i Katyniu.

Równocześnie w miejscach gdzie znajdowały się oddziały Armii Czerwonej cierpiała miejscowa ludność. Gwałty, rabunki były na porządku dziennym. Praktycznie przez całą II wojnę światową żołnierze radzieccy gdzie się pojawili siali spustoszenie.

Po zakończonej wojnie Polska wpadła w sieci wpływów radzieckich i do prawdziwego wyzwolenia trzeba było czekać do roku 1989