Korpus Ochrony Pogranicza

Korpus Ochrony Pograniczna został powołany do działania w roku 1924. Miał za zadanie chronić polskie granice przed potencjalnym zagrożeniem, zarówno militarnym jak i terrorystycznym czy dywersyjnym. Czasy międzywojenne były niezwykle niespokojne dlatego jednostka ta miała dość trudne zadanie by radzić sobie ze szczelnością polskich granic, dokładnym ich sprawdzaniem.

KOP działał tradycyjnie, według wytycznych z ustawy i rozporządzeń do marca 1939. Wtedy to rozpoczęto reorganizację tej formacji, z uwagi na coraz częstsze prowokacje ze strony niemieckiej i coraz trudniejszą sytuację międzynarodowe. Korpus Ochrony Pogranicza był równocześnie przygotowywany pod kątem potencjalnych działań wojennych, ściągano rezerwistów, inwestowaniu w szkolenia oraz naturalnie uzbrojenie.

KOP brał czynny udział w Kampanii Wrześniowej jednak nie jako oddzielna jednostka, a po prostu wszystkie osoby należące do KOP zostały rozproszone po różnych armiach wojska polskiego. 17 września Korpus Ochrony Pogranicza w niektórych miejscach granicznych musiał stanąć do walki z radzieckim agresorem. Z uwagi na dysproporcje w siłach i uzbrojeniu, taka walka była jednak skazana na porażkę