Uzbrojenie polskiej armii

Uzbrojenie polskiej armii w starciu z niemiecką armią nie dawało wiele nadziei na wygraną. Oczywiście latem 1939 naród polski, napędzany informacjami prasowymi i radiowymi oraz sojuszami z Francją i Wielką Brytanią, sądził, że niemiecki najeźdźca zostanie szybko wyparty. Jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna i w październiku 1939, po miesiącu walk, Polska musiała skapitulować przez Niemcami oraz ZSRR. Jak prezentowała się uzbrojenie polskie przed rozpoczęciem wojny?

Polska dysponowała różnego rodzaju czołgami, w łącznej sile około 600 sztuk. To jak się okazało, było znacznie mniej niż miały armie atakujące, a także zdecydowanie mniej niż mieli sojusznicy Polaków.

Do uzbrojenia należy zaliczyć również artylerię różnego typu, w łącznej liczbie 4500, a także samoloty, gdzie stan posiadania wynosił 400 sztuk. Ale oczywiście nie tylko liczby miały znaczenie, istotnym było zaawansowanie technologiczne jak i jednolitość posiadanego uzbrojenia.

Na każdym z wyżej wymienionych pół polska armia przegrywała o wiele długości z armią niemiecką i armią ZSRR