Adolf Hitler

Adolf Hilter urodził się w roku 1889, w Austrii. W latach młodzieńczych interesował się malarstwem jednak bez sukcesów, nie został przyjęty do wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Walczył w armii niemieckiej w trakcie I wojny światowej gdzie został ranny. Za porażkę wojenną obwiniał Żydów i marksistów, co miało późniejsze przełożenie na jego wizję budowy Rzeszy Niemieckiej. Już w roku 1919 wstąpił do NSDAP. Dość szybko wspiął się na sam szczyt partyjny. W roku 1923, w wyniku nieudanego puczu monachijskiego został skazany na więzienie. W trakcie odbywania wyroku napisał „Mein Kampf. Rok 1929 przynosi Wielki Kryzys, co staje się wodą na młyn dla Hitlera. W zrezygnowanych i zmęczonych sytuacją gospodarczą masach widzi potencjał jak w końcu przejąć władzę i tym samym rozpocząć budowę Wielkiej Niemieckiej Rzeszy. Rok 1933 to wygrana NSDAP w wyborach i tym samym Adolf Hitler otrzymuje tekę premiera. NSDAP otrzymuje pełną moc ustawodawczą. W okresie 1934-1938 Hitler prowadzi spokojną politykę, chcąc pokazać Europie pokojowe zamiary. Podpisanie różnego rodzaju układów, paktów np. z ZSRR, Polską czy przyjęcie konkordatu. Jednak już 1938 przyłącza do Niemiec Austrię, a następnie zajmuje czeskie Sudety i Kłajpedę. Łamie równocześnie liczne ustalenia odnośnie Wolnego Miasta Gdańsk. 1 września 1939 to data wyznaczona przez Hitlera na rozpoczęcie działań wojennych.

Hitler miał swoją wizję świata, gdzie Słowianie mieli być poddanymi, na terenach podbitych przez Niemcy. Bardzo istotne w działaniach Hitlera było rozwiązanie „kwestii żydowskiej” czyli całkowitą eliminację Żydów, których jak wiadomo obwiniał za klęskę Niemiec w I wojnie światowej. Po pierwszych sukcesach wojennych, w trakcie których zdobywał kolejne tereny, nastąpił odwrót w ZSRR. Praktycznie porażki w ZSRR spowodowały, że tylko kwestią czasu było kiedy wojna się zakończy. Adolf Hitler popełnił samobójstwo 30 kwietnia 1945, w bunkrze, w Berlinie