Hans Frank

Hans Frank szczególnie negatywnie zapisał się w historii Polski jako szef okupowanych ziem polskich. Po prawnych przekształceniach części ziem polskich w Generalne Gubernatorstwo otrzymał on stanowisko generalnego gubernatora. Jako siedzibę wybrał krakowski Wawel. W pewnym momencie zaczął siebie uznawać za niemieckiego króla Polski.

Jego działalność w okresie wojny odnosiła się do eksterminacji narodu polskiego. Również liczne grabieże, niszczenie wszystkie co polskie. Hans Frank przymierzał się do zniszczenia Warszawy, a dokładniej aprobował plany związane z tym co powstanie po wojnie, w miejscu polskiej stolicy. Warszawa według tych planów miała stracić kompletnie na znaczeniu, miała się stać małym miastem, bez żadnego strategicznego znaczenia. To Hans Frank jest odpowiedzialny za powstanie na terenie Polski gett, w której lokowano Żydów.

Polskie podziemie próbowało przeprowadzić zamach na Franka, jednak bez pozytywnego skutku. W wyniku tego Niemcy odpowiedzieli systemem represji oraz rozstrzelaniem około 100 osób narodowości polskiej.