Joachim von Ribbentrop

Joachim von Ribbentrop czyli postać III Rzeszy, która zapisała się w historii, szczególnie tej polskiej. Był w okresie 1938 – 1945 ministrem spraw zagranicznych w Niemczech. Tuż przed rozpoczęciem agresji na Polskę, pod koniec sierpnia, w Moskwie, podpisał porozumienie z ZSRR które przeszło do historii jako pakt Ribbentrop – Mołotow. Oprócz ogólnych rozwiązań odnośnie współpracy obu krajów, do paktu dołączony był tajny dokument, który dokładnie opisywał strefy wpływów obu krajów na terenach podbitej Polski. Czyli w skrócie, podpisał IV rozbiór Polski. Ribbentrop był odpowiedzialny także za transporty Żydów do obozów zagłady. Doprowadził do podpisania paktu wojskowego pomiędzy Niemcami, Włochami i Japończykami, który jednoznacznie określał strony konfliktu w wojnie światowej.

Joachim von Ribbentrop po wojnie był sądzony przez trybunał norymberski, który go skazał na karę śmierci. Wyrok wykonano