Adolf Eichmann

Adolf Eichmann w latach 30-tych XX wieku wstąpił do SS. Dość szybko awansował w hierarchii i został skierowany do służby w obozie Dachau. Rok 1939 to otrzymanie awansu, został kierownikiem referatu do spraw Żydów. W trakcie wojny, od roku 1941 bezpośrednio zajmował się organizacją wywózek Żydów, był odpowiedzialny również za ich masowe mordowanie. Udowodniono, że był jedną z najważniejszych osób w III Rzeszy, która odpowiadała za kwestie żydowską i jej ostateczne rozwiązanie. Po niemieckiej klęsce udało mu się zbiec do Ameryki Południowej gdzie ukrywał się do roku 1960. W tymże roku został złapany i wywieziony przez Mosad do Izraela. Tam skazano go na karę śmierci, wykonaną w 1962 roku. Eichamann to jeden z najbardziej znanych niemieckich zbrodniarzy, którego wina została udokumentowana, udowodniona.

Ranking – najmocniejsza wiatrówka na CO2