Martin Bormann

Martin Bormann był jedną z osób, która trwała przy NSDAP już od początku jej działania. Fakty pokazują jednoznacznie, że na początku lat 20 przygotował , zorganizował koncepcję grup paramilitarnych, mających za zadanie być zbrojnym ramieniem NSDAP. Z uwagi na swoją działalność doczekał się wyroku więzienia. W 1924 trafił na 1 rok do niemieckiego więzienia. Po wyjściu przystąpił do działania w NSDAP z jeszcze większą siłą, większą mocą. Co przemawia za Bormannem? Dlaczego to jedna z ważniejszych „osobistości” III Rzeszy skoro nie „zasłynął” z żadnych zbrodniczych działań, nie brał udziału w walkach frontowych? To ważna osobistość odnośnie sfery biurokratycznej, odnośnie kierowania partią w latach jej rządzenia. Równocześnie w 1943 dostąpił zaszczytu bycia osobistym sekretarzem Adolfa Hitlera. Można powiedzieć, że był niejako jedną z najważniejszych osób w państwie niemieckim, „drugim” po Hitlerze. Źródła historyczne podają, że zginął w Berlinie, w roku 1945. Mimo tego skazany na karę śmierci w 1946.