Holocaust

Holocaust czyli dosłownie ofiara całoplana, całopalenie. Holocaust używany jest jako termin związany z okrucieństwem II wojny światowej i tyczy się ofiar żydowskich jak i innych narodowości. Plan niemieckiiego holocaustu zakładał pełną eksterminację narodu żydowskiego, jako winnego wszelkiego zła, które spadło na naród niemiecki. Taka obsesja doprowadziła do sytuacji, w której to stworzony swoisty przemysł zagłady czyli przygotowano obozy koncentracyjne, w tym największy z nich, pod Krakowem, w Oświęcimiu.

Holocaust pochłonął około 6 milionów istnień ludzkich – oczywiście mowa o Żydach. Transporty do największych obozów zagłady odbywały się cały czas, z wszystkich krajów okupowanych przez Niemcy oraz ich sojuszników. Oczywiście obozy śmierci to miejsce kaźni innych narodowości, w tym Polaków. Celem przyspieszenia mordowania osób umieszczonych w obozie, przygotowano specjalne komory, pawilony gdzie dokonywano zbiorowe trucia cyjankiem, a następnie zwłoki palono w krematoriach.