Media III Rzeszy

Media istniejące w III Rzeszy były perfekcyjnie wykorzystywane do przekazu propagandowego. Władze wiedziały, że tylko nachalna propaganda, sprawnie przygotowywane komunikaty propagandowe pozwalały zawładnąć masami. Praktycznie trzy nośniki propagandowe pozwalały panować nad sytuacją w Niemczech, pozwalały tworzyć Niemców idealnych.

Radio w Niemczech posiadało ogromną siłę rażenia, dawało wielką moc odnośnie przekazu propagandowego. Dodatkowo odbiorniki radiowe w Niemczech nie były drogie, wystarczyło przeznaczyć na ich zakup połowę średniej pensji pracownika fizycznego. Prym wiodły również gazety. Cała prasa była podporządkowana NSDAP, podporządkowana przekazowi propagandowemu. Ostatnie narzędzie to film. Wystarczy wspomnieć choćby słynny do dziś film „Olimpiada” jako znakomicie skonstruowane narzędzie propagandy niemieckiej.

Można jednoznacznie stwierdzić, media w III Rzeszy znakomicie potrafiły zawładnąć narodem niemieckim, przekonać ich do wizji nazistowskich Niemiec.