Plakaty

Plakat jako skuteczne narzędzie propagandy? Oczywiście to możliwe i doskonale wykorzystywane w III Rzeszy. To właśnie plakaty, sprawnie przygotowane, pozwalały docierać do całej rzeszy osób, wszak były montowane, były zamieszczane choćby na słupach reklamowych, naklejane na budynkach. O czym najczęściej mówiły?

Pierwsza kategoria plakatów propagandowych sławiła wielkiej postacie niemieckie, aktualnie rządzących, oczywiście na czele z Hitlerem.

Druga kategoria odnosiła się do motywowania, do sławienia wojska niemieckiego, budowała pozytywny wizerunek armii niemieckiej, która przecież walczyła o lepszą sprawę.

Kolejna kategoria plakatów namawiała do wstępowania do organizacji młodzieżowych. Świeży narybek był niezwykle potrzebny partii nazistowskiej.

Czwarta kategoria plakatów propagandowych miała czytelny komunikat, przedstawiała wrogów narodu. Na plakatach tych przedstawiano Żydów jako zło odpowiedzialne za sytuację niemiecką. Również w pewnym okresie pokazywano negatywnie komunizm i ZSRR