Zbrodnie Waffen SS

Zbrodnie Waffen SS. Oddziały Waffen SS kiedy otrzymały większe możliwości, kiedy brały udział w działaniach wojennych, odznaczały się okrucieństwem. Oddziały te mają na swoim koncie licznego rodzaju zbrodnie, a ich wymieniane zajęło by naprawdę wiele czasu. Warto jednak przypominać co robiły te „elitarne” oddziały w trakcie II wojny światowej.

Waffen SS za nic miało ustalenia międzynarodowe jeżeli mowa o jeńcach wojennych. W wyniku tego, w roku 1940 życie z ich rąk straciło ponad 100 brytyjskich jeńców wojennych. Litości ze strony oddziałów również nie doznali jeńcy wojenni radzieccy, w liczbie około 4 tysięcy. Waffen SS brała czynny udział w morderstwach Żydów. Polacy również wycierpieli w wyniku działania Waffen SS, jak choćby w trakcie tłumienia Powstania Warszawskiego. Mowa tutaj o kilkudziesięciu tysiącach ofiar, ludności cywilnej stolicy. To oczywiście tylko część ofiar jakie zostały poniesione z rąk tych oddziałów. Przed wykonywaniem powierzonych im zadań nie mieli żadnych oporów, czy to jeńcy wojenni czy też ludność cywilna.