Waffen SS

Waffen SS, jak większość niemieckich organizacji, nie zakończyła swojej działalności po kapitulacji. Co najdziwniejsze, jakoś nikt nie widział problemów z działaniami jakie prowadzony były po II wojnie światowej przez weteranów Waffen-SS. Utworzyli oni HIAG czyli: Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS. Co istotniejsze, organizacja ta miała realne wpływy choćby w Bundeswehry oraz również w partiach politycznych. Dopiero lata 80 i 90 ubiegłego wieku sprawiły, że władze zaczęły dystansować się od takich relacji, dość często weterani Waffen-SS posiadali kontakty z organizacjami nazistowskimi.

Również w innych krajach działały określone organizacje weteranów, a przykładowo w takiej Ukrainie zbudowano jednej z dywizji Waffen-SS postawiono pomnik. Takie tendencje są bardzo silne w krajach gdzie Niemcy walczyli z Armią Czerwoną, można tutaj wymienić oprócz Ukrainy również Łotwę.