Ciężka armata 10,5 cm Bofors 31M

2. Armia węgierska zapisała się na trwale w historii działań wojennych toczonych na frontach II Wojny Światowej. Węgry w roku 1940 przystąpiły do krajów OSI, co wiązało się równocześnie z przystąpieniem do działań wojennych. Armia Węgierska brała udział w wojnie Niemcy – ZSRR i to właśnie 2. Armia została wysłana jako dodatkowa do pomocy Niemcom.

W skład tej armii wchodziły między innymi dywizja pancerna, a także dziewięć dywizji piechoty lekkiej. Wśród walk, bitew godnych odnotowania, w jakich 2. Armia brała udział, należy wspomnieć bitwę pod Stalingradem. Armia ta poniosła ostateczną klęskę w bitwie Nad Donem. To był punkt zwrotny dla narodu węgierskiego, dla przywódców tego państwa. Od momentu kiedy Niemcy zaczęli być w odwrocie, kiedy została zniszczona 2. Armia, Węgrzy zaczynali zabiegi dyplomatyczne aby uzyskać indywidualny traktat pokojowy z Aliantami. Jednak całkowita działalność węgierskiej armii w trakcie II wojny światowej, a także położenie Węgier na mapie Europy, spowodowały, że kraj ten po wojnie dostał się w strefy wpływów ZSRR

Spread the love