Relacje Polska – Niemcy

Relacje Polska – Niemcy przed II wojną światową układały się w sposób dziwny. Józef Piłsudski, gdy do władzy doszedł Adolf Hitler, postanowił jak najdłużej trzymać „na odległość” Niemcy, podobnie rzecz miała się w przypadku ZSRR. Takie postrzeganie polityki zagranicznej, doprowadziło do sytuacji podpisania deklaracji o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934. Pozwoliło to na normalizację stosunków polsko-niemieckich, jednak pozorną. Niemcy cały czas przygotowywały się do konfliktu, cały czas zbroiły armię. Z czasem Adolf Hitler poczuł się mocny, dzięki czemu zaczął żądać choćby budowy korytarza eksterytorialnego, łączącego Rzeszę z Prusami Wschodnimi. Równocześnie nasilały się prowokacje niemieckie, choćby w Wolnym Mieście Gdańsk. Kiedy w roku 1939 Polska podpisała stosowne dokumenty z Wielką Brytanią i Francją o pomocy na wypadek agresji innych państw, Adolf Hitler uznał to za wypowiedzenie paktu o niestosowaniu przemocy jaki podpisano w 1934 z Polską. Świat, a raczej Niemcy rozpoczęły ostatni etap do rozpoczęcia wojny