Motocicletta Moto Guzi Super Alce 500 CC

Armia Włoska posiadała różnorodne wyposażenie, zarówno gdy mowa o broni jak i kiedy mówi się o pojazdach. Wśród wyposażenia armii włoskiej nie brakowało choćby różnorodnej artylerii czy czołgów.

Czołg średni Carro Armato Fiat M 11/39 czyli maszyna wyprodukowana w ilości około 100 egzemplarzy. Posiadał zaletę w postaci znakomitego opancerzenia, natomiast do wad zaliczało się kiepskie umiejscowienie działa w kadłubie. W wyniku takiego zlokalizowana działa czołg ten miał dość ograniczone możliwości prowadzenia ostrzału. Czołg przygotowany z myślą o działaniach na frontach II wojny światowej, jego produkcja trwała tylko jeden rok, w okresie 1939-1940

Cannone d’accompagnamento da 75/27 Mod 11. Przygotowana we Włoszech, na francuskiej licencji armata. Ta armata była niezwykle popularna i skuteczna. Świadczy o tym między innym fakt, że włoska armia korzystała z niej zarówno w trakcie I jak i II wojny światowej. Służyła przede wszystkim w jednostkach kawalerii. W trakcie II wojny światowej z jej możliwości korzystali także Niemcy

Spread the love