Avia B-534

Węgrzy na początku II wojny światowej przyjęli postawę neutralną, nie wyrażając zgody na przejście wojsk niemieckich przez ich teren celem ataku na Polskę. Jednak kolejne lata to przystąpienie do państw OSI. Wynikało to z korzyści jakie Węgrzy uzyskali w ramach działań wojennych, uzyskując choćby nowe tereny. Armia Węgierska liczyła niecałe 100 000 żołnierzy, była traktowana bardziej pomocniczo, aczkolwiek w wojnie z ZSRR 2. Armia brała udział.

Uzbrojenie armii węgierskiej opierało się na zagranicznych zakupach, zarówno samego sprzętu jak i licencji. Samolot myśliwski Avia B-534, pistolet maszynowy 9 mm 39M czy czołg średni 40M Turan to konstrukcje czechosłowackie, wykorzystywane przez Węgrów. Innego rodzaju wyposażenie zbrojne jak choćby armata górska 7,5 cm Hegyi Agyu 15M czy ciężki karabin maszynowy pochodziły z Austrii.

Ciężka armata 10,5 cm Bofors 31M. To szwedzka konstrukcja zakupiona przez armię węgierską w latach 30-tych. Cel kupna tego typu broni przez Węgrów był jeden. Służyła do prowadzenia ognia przeciwbateryjnego. Sama armata Bofors powstała jednak jako broń do użytku artylerii nabrzeżnej. Ciężka armata Bofors 31M ważyła 5995 kg i miała możliwość oddawania 8 strzałów w przeciągu jednej minuty

Spread the love