Ludowe Wojsko Polskie

Rok 1943 to sformowanie Ludowego Wojska Polskiego, na terenie ZSSR. Wszystko z inicjatywy komunistów ze Związku Patriotów Polskich, a za datę główną uznaje się maj 1943 i miejscowość Sielce. Formalnie utworzono 1 Polską Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Z uwagi na liczne braki w kadrze oficerskiej, przetrzebione przez ZSRR i zbrodnie katyńskie, wielu dowodzących wchodzących w skład polskiej dywizji było po prostu żołnierzami Armii Czerwonej. Polskie władze w Londynie nie uznały tej dywizji za wojsko polskie, a jego dowódcę Berlinga uznano za zdrajcę i dezertera. W roku 1944 udało się utworzyć 2 Armię, natomiast próby formowania 3. Armii spełzły na niczym, brakowało doświadczonej kadry oficerskiej. LWP brało udział między innymi w Bitwie pod Lenino, a także w trakcie przełamaniu wału pomorskiego. Równocześnie polskich żołnierzy dopuszczono również do walki o Berlin czyli końcowej bitwie II wojny światowej, rozegranej na kontynencie europejskim