Cywile podczas Powstania Warszawskiego

W trakcie Powstania Warszawskiego ludność cywilna wycierpiała wiele z rąk Niemców. Niemcy nie mieli w trakcie trwania polskiego zrywu żadnych wątpliwości. Dokonywano licznych mordów, nie tylko na żołnierzach i jeńcach wojennych ale również na ludności cywilnej. Dla Niemców nie stanowiło problemy atakowanie obiektów cywilnych, jak i również dokonywanie licznych gwałtów.
Oprócz niemieckich oddziałów, w pacyfikacji Powstania Warszawskiego brały również Ukraińskie Bataliony SD. Niemcy nie cofali się przed najbardziej barbarzyńskim aktami, w walkach używali „żywych tarcz”, którymi byli złapani Polacy, w tym często dzieci i osoby starsze. Całość działań niemieckich po zdławieniu Powstania Warszawskiego dopełniło wypędzenie ludności, zatrzymanie jej w obozach utworzonych w podwarszawskich miejscowościach. Przed wycofaniem się armii niemieckiej ze stolicy Polski dokonano kompletnego jej zniszczenia.