Operacja TORCH jest bardzo ważnym wydarzeniem w trakcie działań wojennych toczonych podczas II wojny światowej. Czym była, jak trwała, jaki miała wpływ na losy świata?

Zaczynkiem tej operacji były działania ZSRR, które miało problemy z odpieraniem ataków niemieckich i zażądały od aliantów utworzenia drugiego frontu. ZSRR obstawał za Europą, zachodnie elity władzy, w tym Churchill obstawiały za walką w Afryce Północnej, a w następstwie wygranej kampanii przenieść działania do Włoch.

Alianci przygotowali trzy miejsca do ataku, a dokładniej do lądowania w Casablance, Oranie i Algierze. Akcja była błyskawiczna, alianci dość szybko osiągnęli stawiany sobie cel. To jednak spowodowało odpowiednie reperkusje ze strony Niemiec.

W 1942 roku Niemcy opanowali Francję Vichy, celem ochrony tego państwa przed atakiem aliantów na południowe wybrzeża francuskie. Dodatkowo nastąpiło zatopienie całej floty francuskiej stacjonującej w Tulonie.

Spread the love