Znamy doskonale historię Czechosłowacji w okresie 1938-1945. Kraj oddany Hitlerowi przez zachodnie mocarstwa, za cenę „udawanego pokoju” na kontynencie. Mimo tego, że odłączono od Czechosłowacji łącznie 29 tysięcy kilometrów i to w drodze rokowań oraz traktatów, to kraj ten posiadał odpowiednią doktrynę wojenną, był gotowy do podejmowania działań obronnych.

Czechosłowacja przed wydarzeniami z 1938 roku posiadała niezbędne traktaty pokojowe i sojusze. Najbardziej istotne, z racji wielkości sojusznika były te z ZSRR oraz Francją. Należy wspomnieć także o sojuszu z Rumunią oraz Jugosławia.

Jak wyglądała armia czechosłowacka oraz system umocnień obronnych. Teoretycznie w 1938 do armii czechosłowackiej mogło zostać powołanych około 2 miliony osób. Jednak w praktyce wszyscy nie zostaliby uzbrojeni, przygotowani do służenia w wojsku.

Czesi umacniali swoje granice, inwestowali w system fortyfikacji na północnej granicy z Niemcami. Niestety to było za mało, a dodatkowo fortyfikacje zostały tak zrealizowane, że wystarczyło dokonać w nich jednej wyrwy by zalać kraj wojskiem nieprzyjaciela. A z historii już wiemy, że stały się one tak naprawdę bezużyteczne.

Spread the love