Polska partyzanta w II wojnie światowej

Polska w trakcie II wojny światowej była w trudnej sytuacji. Niemiecki okupant tępił w każdym calu polskość, wprowadził drakoński system kar. To jednak nie powstrzymywało polskiego ruchu oporu, polskiej partyzantki od walki zbrojnej wobec okupanta. Polscy partyzanci walczyli zarówno z Niemcami jak i Sowietami.

Niestety Niemcy zwalczali partyzantkę w najróżniejszy sposób, stosowane były najbardziej krwawe metody pacyfikacji. Sowieci również nie pozostawali w tyle, szczególnie pod koniec wojennej zawieruchy, kiedy przygotowywali grunt pod osadzenie władzy komunistycznej w Polsce.

Mimo tego, polska partyzantka odnosiła liczne sukcesy, to właśnie mobilizacja w 1944 pozwoliła przygotować Powstanie Warszawskie. Patrząc na partyzantkę i ruch oporu na ziemiach polskich to należy wspomnieć o liczbach: 350000 w AK, BCh to liczba 170000 osób, a NSZ liczyło około 75000.