Ostatnie lata wojny

Końcówka roku 1943 całkowicie obdarła Polaków z nadziei na to, że Alianci będą wyzwalać ziemie polskie. Stało się jasnym, że to Armia Czerwona będzie nieść wyzwolenie. Dodatkowo Stalin nie miał zamiaru rozmawiać z londyńskim rządem, wolał oddanych komunistów u władzy. Linia Curzona to kolejny coś czyli było pewne, że po zakończeniu działań wojennych, Polska utraci wschodnie tereny przedwojenne. Równocześnie w roku 1944 toczyły się w całym kraju walki z okupantem, zarówno radzieckim jak niemieckim. Wśród oficerów AK zaczęły pojawiać się pomysły wywołania powstania w stolicy, by pokazać światu, że naród Polski walczy, by pokazać światu, że nie można za polskimi plecami decydować o przyszłości narodu i kraju. Wyzwolenie Warszawy przez Polaków miało być również ważną kartą przetargową w rozmowach z Aliantami. Kiedy niemiecka armia dostawała coraz więcej ciosów, a równocześnie zbliżała się Armia Radziecka podjęto decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. Datę ustalono na 1 sierpnia 1944, Godzina W – 17:00