NSDAP

NSDAP została założona w 1919, była jednak partią marginalną, a celem przejęcie władzy jej członkowie często dopuszczali się czynów prawnie zabronionych. Pełnie władzy w Niemczech zdobyła w 1933 roku. Jak każda partia posiadała swój program, zawierał on 25 punktów. Co mówił, jakie były jego najważniejsze elementy?

Państwo miało mieć dyktatora, osobę która będzie najważniejsza, będzie posiadała w swoich rękach najważniejsze narzędzia do sprawowania władzy. Mogła istnieć tylko jedna partia czyli NSDAP. Partia odpowiadała za każdą dziedzinę życia. Tworzyć należało również młodzieżowe organizacje, której członkowie byli indoktrynowani w odpowiedni sposób. Nie było miejsca na jednostkę, każdy obywatel miał być ślepo posłuszny państwu, działać na jego korzyść. Państwo na pierwszym miejscu. W programie NSDAP mowa również o Wielkich Niemczech, kraju w pełni składającym się z Niemców, z krwi i kości. W wyniku tego przyjęło się pojęcie nacjonalizmu, a wszelkie mniejszości narodowe były zwalczane.