Waffen-SS

Waffen-SS w swoim „najlepszym okresie” liczyło sobie prawie milion żołnierzy. Wszystko to było możliwe w roku 1944 kiedy to Heinrich Himmler został szefem służby mobilizacyjnej i szkoleniowej. W wyniku tego inwestowano naprawdę potężne środki w rozwój Waffen-SS. Pod koniec 1944 roku oddziały te składały się z 38 dywizji, a także licznych mniejszych jednostek. To nie tylko Niemcy zasilali jej szeregi, tworzono lokalne dywizje, w mniejszych krajach, którym obiecano po wojnie niepodległość. Jak pokazuje historia, oddziały Waffen-SS u kresu działań wojennych były znakomicie wyposażone, najlepiej jeżeli mowa o całej armii niemieckiej.

Oddziały Waffen-SS do końca wojny walczyły w sprawie Niemiec, wielokrotnie popełniając zbrodnie na ludności cywilnej. Organizacja została ta po wojnie uznana za zbrodniczą, w wyniki postępowania toczącego się przez Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze.